ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία και για καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, ανακοινώνει την έναρξη παροχής υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού με την ένταξη στο ανθρώπινο δυναμικό του Δρ. Κωνσταντίνου Φίλια MD.

Ο Δρ. Φίλιας κατέχει την ειδικότητα του Γενικού Ιατρού με 20ετή πείρα στην Σουηδία, Γερμανία και Ελλάδα και είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο – Δρ Ντινος Ξυδάς M.D.

Έχοντας συζητήσει και ανταλλάξει απόψεις με τον Δρ. Φίλια είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ένταξη του γιατρού στου κέντρο μας, με στόχο την συνέχιση της παροχής υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες με βάση τις προδιαγραφές του Ελβετικού Ιατρικού Κέντρου. Ο Δρ Φίλιας, με την πείρα του σε διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, θα  βοηθήσει το Κέντρο στη περαιτέρω ανάπτυξη του τόσο σε Λευκωσία όσο και σε Λεμεσό εξυπηρετώντας τόσο τους Κύπριους όσο και τους διεθνείς ασθενείς μας.

Δρ. Κωνσταντίνος Φίλιας M.D.

Με τιμά ιδιαίτερα η επιλογή μου ως Ιατρoύ στο Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο. Μελετώντας τις πρακτικές και τον τρόπο λειτουργίας που στοχεύει στην εξατομίκευση της ιατρικής φροντίδας, προτίθεμαι να παράσχω την επιστημονική μου κατάρτιση με τρόπο φιλικό και με επίκεντρο της προσωπικές ανάγκες υγείας του κάθε ασθενή μας. Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές στον κατάλογο του Ιατρού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22456777 ή στο [email protected]